Hoppa till huvudinnehåll

Anslut dig som medlem (Amatörfotografklubben i Helsingfors rf)

Välkommen som medlem i AFK!

  • Medlemsavgift          40€            Årsavgift. Om du blir medlem under sept-nov betalar du 50%. Anslutning i dec betalar du ingen avgift för den månaden.
  • Medlem < 26 år        20€
  • Digiabonnemang      60€            Ger dig rätt att använda datorn och printern. Rätt till egna nycklar (mot nyckelpant 30€).
  • Labbabonnemang    60€            Ger dig rätt att nyttja mörkrum, skanner, skärare. Egen hylla i labbet och egna nycklar (mot nyckelpant 30€). Användning av dator och printer förutsätter digiabonnemang.
  • Labbavgift                   5€/gång   Ger dig rätt att nyttja mörkrum, skanner och skärare. Användning av dator och printer förutsätter digiabonnemang.
  • Om du har både labb- och digiabonnemang är avgiften totalt 105€/år
  • Nyckelabonnemang 15€             Ger dig rätt till egna labbnycklar (mot nyckelpant 30€) och tillgång till litteratur och tidningar i biblioteket samt skanner och skärare. Användning av dator och printer förutsätter digiabonnemang. För användning av mörkrummen betalas 5€/gång
Vänligen använd E.164-format (t.ex. +358 44 1234567).
Du kan lägga in datumet i årsformat (ÅÅÅÅ) genom att dubbelklicka på fältet och skriva in året.
Jag har läst dataskyddsbeskrivningen och godkänner att mina uppgifter sparas i Flomembers medlemsregister.

När jag skickar in blanketten förstår jag att mina registeruppgifter hanteras enligt dataskyddsbeskrivningen.

Tjänsten produceras av Flo Apps Ab. Data sparas i FloMembers, ett state-of-the-art program för hantering av medlemmar.