Hoppa till huvudinnehåll

Anslut dig som medlem (Pohjola-Norden ry/rf)

Se till, att du fyller i anslutningsblanketten noggrant och försäkrar dig om att dina uppgifter är korrekta.

Använd formen +358501234567
Fyll bara om faktureringsadressen är annan än postadressen. Vänligen använd radbrytningar.
Du kan lägga in datumet i årsformat (ÅÅÅÅ) genom att dubbelklicka på fältet och skriva in året.
Ett faktureringstillägg på tre euro (3 €) tillkommer för pappersfakturor.
 
OBS! Du kan bli familjemedlem bara om någon i hushållet är redan personmedlem.
 
Välj en förening som du vill bli medlem i.
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i det elektroniska registret FloMembers.

Tjänsten produceras av Flo Apps Ab. Data sparas i FloMembers, ett state-of-the-art program för hantering av medlemmar.